Zarząd Sekcji

Przewodniczący: 
prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki

Przewodniczący-Elekt: 
prof. dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

Poprzedni Przewodniczący: 
prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Sekretarz: 
dr n. med. Patrycjusz Stokłosa

Skarbnik: 
dr hab. n. med. Monika Komar prof. UJ

Członkowie Zarządu:  
prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior
prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

Komisja Rewizyjna: 
prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec
prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska
dr n. med. Danuta Sorysz