Sympozjum z okazji 20 lat Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK

Szanowni Członkowie Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK,

zapraszam na planowany na 27 listopada 2021 Kurs Podsumowujący Sekcji WZS PTK. Będzie to Sympozjum z okazji 20 lat naszej Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK pt: “Kompendium zastawkowe Heart Valve Team” poświęcone podsumowaniu najnowszych standardów postępowania w wadach zastawkowych serca 2021, wybranym sytuacjom klinicznym u tych chorych oraz specjalnej sesji przypadków przedstawionych przez Przewodniczących Zarządów naszej Sekcji. Spotkanie jest bezpłatne, on-line. Rejestracja https://eventory.cc/event/heartvalveteam2021 Będzie to ostatnie spotkanie w tej kadencji i bardzo dziękujemy za udział w dotychczasowych aktywnościach na warsztatach i konferencjach. Polecam przy okazji naszą książkę Sekcji Wad Zastawkowych Serca we współpracy z Sekcją Kardiochirurugii i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych pt. “Kompendium Heart Valve Team. Kompendium zastawkowe” wydawnictwa Medical Tribune, która uwzględnia aktualne standardy 2021 i stanowiła podstawę dla programu aktualnego Kursu Podsumowującego.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Prof. dr hab med. Edyta Płońska-Gościniak| PROGRAM SYMPOZJUM |
X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK

Szanowni Członkowie Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK,

Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na pozostałe aktywności Sekcji w tym roku, tym bardziej że w 2021 roku obchodzimy 20-lecie powstania naszej Sekcji, co podkreślimy na naszych spotkaniach.

1./ 4 września 2021 w Szczecinie zapraszamy na X JUBILEUSZOWĄ OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK pt. „Valve Heart Team. Wady zastawkowe serca: klinika, diagnostyka, leczenie” według już nowych Standardów ESC z 2021 roku. Uczestnictwo jest bezpłatne on-line. Na początku Konferencji w godz. 8.30-10.00 zapraszamy wszystkich na certyfikowane Warsztaty Sekcji Valve Team oparte na przypadkach pacjentów ze stenozą aortalną, Szczegóły Konferencji na stronie Sekcji i stronie Konferencji:

https://konferencjasekcjiwadzastawkowychserca2021.pl/


| Program Konferencji (pdf) |


2./ 3 września 2021 w godz. 17.00-18.30 on-line w czasie Kongresu PTK w Poznaniu odbędzie się Sesja Sekcji Wad Zastawkowych Serca - Wytyczne ESC 2021 oparta na przypadkach chorych z niedomykalnością zastawki trójdzielnej w różnym kontekście klinicznym z uwzględnieniem szczegółowej diagnostyki echokardiograficznej, nowoczesnego leczenia i nowych Wytycznych ESC 2021.

3./ 1-2 października 2021 zapraszamy na XXIII Konferencję ECHO i Stres ECHO w ramach XXIII Bałtyckich Dni Kardiologii w Szczecinie „Od czynników ryzyka do niewydolności serca. Diagnostyka i leczenie z echokardiografią. Standardy 2021”, odbywającej się pod patronatem Sekcji Wad Zastawkowych Serca i jako szkolenie akredytacyjne Sekcji Echokardiografii. Spotkanie jest bezpłatne on-line. Szczegóły na stronie Konferencji:

http://baltyckiednikardiologii.com.pl/


4./ W nawiązaniu do 20-lecia naszej Sekcji w dniu 27 listopada 2021 w Szczecinie zapraszamy na certyfikowany Kurs Podsumowujący Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK poświęcony wadom zastawkowym serca według nowych Wytycznych Europejskich 2021 w formie kompendium wad zastawkowych serca. Spotkanie jest bezpłatne on-line.

Życząc jeszcze spokojnych dni wakacyjnych zapraszam wraz z Zarządem naszej Sekcji na wszystkie wymienione spotkania,

Prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak
Przewodnicząca Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK


X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy, Członkowie i Przyjaciele Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK!

Serdecznie zapraszam w imieniu swoim i Zarządu Sekcji do udziału w X Jubileuszowej Konferencji Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK pt.: „Wady zastawkowe serca: klinika, diagnostyka, interwencje” połączonej z certyfikowanym Warsztatem Sekcji Heart Valve Team w dniu 4 września 2021 roku w Szczecinie. Konferencja jest bezpłatna, odbędzie się w formie on-line, z możliwością formy hybrydowej.Rejestracja: https://konferencjasekcjiwadzastawkowychserca2021.pl/


| Program Konferencji (pdf) |


Miesiąc później zapraszam na konferencję echokardiograficzną „Diagnostyka i leczenie z echokardiografią” z patronatem naszej Sekcji w ramach XXIII Bałtyckich Dni Kardiologii „Od czynników ryzyka do niewydolności serca” odbywających się w dniach 1-2.10.2021 w Szczecinie. Konferencja jest bezpłatna w formie on-line. Rejestracja: http://baltyckiednikardiologii.com.pl/


Serdecznie pozdrawiam w imieniu swoim i Zarządu,
Przewodnicząca Sekcji WZS PTK prof. Edyta Płońska-GościniakBałtyckie Dni Kardiologii 2020 - XXII Ogólnopolska Konferencja Echo i Stres Echo


Drodzy Członkowie Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK!
Zapraszam w imieniu Zarządu Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK na certyfikowaną IX Ogólnopolską Konferencję naszej Sekcji w dniu 3.10.2020 w Szczecinie pt: „Wady zastawkowe serca: klinika, diagnostyka, interwencja i operacja” wraz z certyfikowanymi warsztatami Sekcji. Osoby, które zarejestrują się do 30 czerwca mogą bezpłatnie w przeddzień uczestniczyć (w tym samym miejscu -hotel RadissonBLU w Szczecinie) w Bałtyckich Dniach Kardiologii.

W przeddzień Konferencji jest możliwość udziału w Bałtyckich Dniach Kardiologii - XXII Ogólnopolskiej Konferencji Echo i Stres Echo w dniu 2.10.2020 w Szczecinie pt: „Od czynników ryzyka do niewydolności serca. Standardy diagnostyki i leczenia z echokardiografią 2020”


| Program Konferencji (pdf) |

Na obu Konferencjach zarejestrowanym uczestnikom zapewniamy poczęstunek, materiały konferencyjne i dydaktyczne, certyfikaty. Dodatkowe informacje i programy są na stronie naszej Sekcji i będą uzupełniane w tym tygodniu. Konferencja jest planowana w formie tradycyjnej, choć rozważana jest ewentualnie możliwość transmisji online w razie potrzeby.

Jednocześnie przekazuję kilka komunikatów Sekcji:

  • Dla doświadczonych członków Sekcji (przynajmniej 5 lat pracy jako specjalista kardiolog współpracujący z Heart Valve Teamem) proponujemy prestiżowy Certyfikat kardiologa Heart Valve Team Sekcji WZS PTK. Członkiem Valve Team mogą zostać również inne zaangażowane w zespół specjalności. Warunkiem jest między innymi uczestnictwo w 2 certyfikowanych szkoleniach Sekcji i wypełnienie warunków aplikacji na podstawie formularza na stronie Sekcji. W tym roku certyfikowanym szkoleniem Sekcji był warsztat wiosenny w marcu i będzie warsztat jesienny 2 października oraz Konferencja Sekcji też 2 października w Szczecinie (jw.).
  • Warto zobaczyć na stronie Sekcji kilka słów o historii naszej Sekcji, listę Ekspertów Sekcji i jej dotychczasowych Przewodniczących.
  • Warto również zapoznać się w najbliższej Kardiologii Polskiej z Opinią Ekspertów Sekcji w zakresie postępowania w wadach zastawkowych serca i chorobach strukturalnych serca w okresie pandemii COVID-19 oraz z Opinią Ekspertów Sekcji w zakresie zastosowania echokardiografii obciążeniowej w diagnostyce i stratyfikacji wad zastawkowych serca.

Serdecznie zapraszam i pozdrawiam,
Prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak
Przewodnicząca Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK