Klub Przewodniczących Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK

Klub Przewodniczących Sekcji Wad Zastawkowych Serca został powołany i zatwierdzony w dniu 26.09.2019 przez Zarząd Sekcji Wad Zastawkowych Serca. Klub pełni rolę honorową i ekspercką . W skład Klubu wchodzi aktualny i byli Przewodniczący Sekcji Wad Zastawkowych Serca. Członkowie Klubu mają wolny wstęp na Konferencję Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK.

prof. dr hab med. Edyta Płońska-Gościniak
Przewodnicząca Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK kadencji 2019-2021Członkowie Klubu (kolejność wg kadencji) 
  • prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska-Englert
  • prof. dr hab. med. Wiesława Tracz
  • prof. dr hab. med. Maria Olszowska
  • prof. dr hab. med. Tomasz Kukulski
  • prof. dr hab. med. Piotr Szymański
  • dr hab. med. Monika Komar prof. UJ
  • prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
  • prof. dr hab med. Edyta Płońska-Gościniak