Historia Sekcji


Sekcja Wad Serca powstała w 2001 roku z inicjatywy prof. Ireny Rawczyńskiej-Englert.
Zmiana nazwy Sekcji Wad Serca na Sekcję Wad Zastawkowych Serca nastąpiła w 2012 roku.

Historia Sekcji opracowana przez członków Zarządu Sekcji 20.11.2019.

DOTYCHCZASOWI PRZEWODNICZĄCY SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK

 • prof. dr hab. med. Irena Rawczyńska-Englert (2001 – 2004)
 • prof. dr hab. med. Wiesława Tracz (2004 – 2007 i 2007 – 2009)
 • dr hab. med. Maria Olszowska (2009 – 2011)
 • dr hab. med. Tomasz Kukulski (2011 – 2013)
 • dr hab. med. Piotr Szymański (2013 – 2015)
 • dr hab. med. Monika Komar (2015 – 2017)
 • prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec (2017 – 2019)
 • prof. dr hab. med. Edyta Płońska-Gościniak (2019 – 2021)

KONFERENCJE SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK

 • I Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Katowice 9 czerwiec 2012 (T. Kukulski)
 • II Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Wisła 5-6.04.2013 (T. Kukulski)
 • III Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Warszawa 4.10.2014 (P. Szymański)
 • IV Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Warszawa 2015 (P. Szymański)
 • V Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Kraków 23.04.2016 (M. Komar)
 • VI Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Kraków 22.04.2017 (M. Komar)
 • VII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Katowice 10.03.2018
  (K. Mizia-Stec)
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Katowice 30.03.2019
  (K. Mizia-Stec)
 • IX Ogólnopolska Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca Szczecin 3.10.2020
  (E. Płońska-Gościniak)
 • X Jubileuszowa Konferencja Sekcji Wad Zastawkowych Serca PTK4.09.2021 w Szczecinie
  (E. Płońska-Gościniak)

KONFERENCJE ORGANIZOWANE PRZEZ SEKCJĘ WAD SERCA

 • Międzynarodowy Kongres Wad Zastawkowych Serca Kraków 8-10 maja 2003 (W. Tracz)
 • Konferencja Naukowa Sekcji Wad Zastawkowych Serca Kraków 19 maja 2007
  (M. Olszowska, W. Tracz)
 • Wiosenna Konferencja PTK Kraków 4-6 czerwca 2007 (M. Olszowska, W. Tracz)

ZARZĄDY SEKCJI WAD ZASTAWKOWYCH SERCA PTK

KADENCJA 2001-2004

Sekcja Wad Serca

Przewodniczący:  prof. dr hab.med. Irena Rawczyńska Englert (Warszawa)

Z-ca przewodniczącej:  prof. dr hab.med. Wiesława Tracz

Sekretarz:  dr med. Tomasz Hryniewiecki

Skarbnik:  dr med. Anna Turska-Kmieć

Członkowie:  prof. dr hab.med. Maria Krzemińska-Pakuła

  prof. dr hab.med. Andrzej Biderman

KADENCJA 2004-2007

Sekcja Wad Serca

Przewodniczący:  prof. dr hab.med. Wiesława Tracz

Z-ca przewodniczącej:  dr hab.med. Tomasz Hryniewiecki

Sekretarz:  dr med. Marta Olszowska

Skarbnik:  dr med. Anna Turska-Kmieć

Członkowie:  prof. dr hab.med. Irena Rawczyńska-Englert

  prof. dr hab.med. Marian Zembala

  dr hab.med. Marcin Demkow

  dr med. Olga Trojnarska

KADENCJA 2007-2009

Sekcja Wad Serca

Przewodniczący:  prof. dr hab.med. Wiesława Tracz

Z-ca przewodniczącej:  dr hab.med. Tomasz Hryniewiecki

Sekretarz:  dr med. Marta Olszowska

Skarbnik:  dr med. Anna Turska-Kmieć

Członkowie:  prof. dr hab.med. Irena Rawczyńska-Englert

  prof. dr hab.med. Marian Zembala

  dr hab.med. Marcin Demkow

  dr med. Olga Trojnarska

KADENCJA 2009-2011

Sekcja Wad Serca

Przewodniczący:  dr hab.med. Maria Olszowska

Z-ca przewodniczącej:  dr hab.med. Olga Trojnarska

Sekretarz:  dr med. Agata Leśniak-Sobelga

Skarbnik:  dr med. Anna Turska-Kmieć

Członkowie:  prof. dr hab. med. Wiesława Tracz

  prof. dr hab.med. Marian Zembala

  prof. dr hab. med. Edyta Płońska -Gościniak

  prof. dr hab. med. Marianna Janion

KADENCJA 2011-2013

Sekcja Wad Zastawkowych Serca (zmiana nazwy 10.01.12)

Przewodniczący:  dr hab. med. Tomasz Kukulski

Przewodniczący-Elekt:  dr med. Wojciech Płazak

Poprzedni Przewodniczący:  dr hab.med. Maria Olszowska

Sekretarz:  dr med. Mariola Szulik

Skarbnik:  dr med. Monika Komar

Członkowie:  prof. dr hab. med. Danuta Czarnecka

  dr hab.med. Olga Trojnarska

  dr med. Agata Leśniak-Sobelga

  dr med. Andrzej Gackowski

Komisja Rewizyjna:  dr hab. med. prof. nadzw. Jacek Lelakowski

  dr hab. med. Piotr Pieniążek

  dr med. Piotr Chodór

KADENCJA 2013-2015

Sekcja Wad Zastawkowych Serca

Przewodniczący:  dr hab. n. med. Piotr Szymański prof. nadzw. IK

Przewodniczący-Elekt:  dr n. med. Monika Komar

Poprzedni Przewodniczący:  dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

Sekretarz:  lek. med. Małgorzata Miłkowska

Skarbnik:  dr n. med. Beata Zaborska

Członkowie:  prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

  dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

  dr n. med. Piotr Pysz

Komisja Rewizyjna:  dr n. med. Marek Maciejewski

  dr hab. n. med. Andrzej Gackowski

KADENCJA 2015-2017

Sekcja Wad Zastawkowych Serca

Przewodniczący:  dr hab. n. med. Monika Komar

Przewodniczący-Elekt:  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Poprzedni Przewodniczący:  dr hab. n. med. Piotr Szymański prof. nadzw. IK

Sekretarz:  dr n. med. Bartosz Sobień

Skarbnik:  dr n. med. Piotr Pysz

Członkowie:  prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

  prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

  dr n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk

  dr n. med. Janusz Bąk

Komisja Rewizyjna:  dr hab. n. med. Andrzej Gackowski

  dr hab. n. med. Katarzyna Piestrzeniewicz

  dr n. med. Danuta Sorysz

KADENCJA 2017-2019

Sekcja Wad Zastawkowych Serca

Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Przewodniczący-Elekt:  prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Poprzedni Przewodniczący:  dr hab. n. med. Monika Komar

Sekretarz:  dr n. med. Maciej Wybraniec

Skarbnik:  dr n. med. Adrianna Berger-Kucza

Członkowie:  dr n. med. Janusz Bąk

  dr n. med. Bartosz Sobień

  dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki prof. nadzw. IK

  prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

Komisja Rewizyjna:  prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

  dr hab. n. med. Katarzyna Piestrzeniewicz

  dr n. med. Danuta Sorysz

KADENCJA 2019-2021

Sekcja Wad Zastawkowych Serca

Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Edyta Płońska-Gościniak

Przewodniczący-Elekt:  dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, prof. nadzw. IK

Poprzedni Przewodniczący:  prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec

Sekretarz:  dr n. med. Piotr Pysz

Skarbnik:  dr n. med. Adrianna Berger-Kucza

Członkowie:  prof. dr hab. n. med. Maria Olszowska

  prof. dr hab. n. med. Tomasz Kukulski

  dr hab. n. med. Lidia Tomkiewicz-Pająk, prof. UJ

Komisja Rewizyjna:  dr hab. n. med. Monika Komar, prof. UJ

  dr n. med. Danuta Sorysz

  dr n. med. Janusz Bąk